• Home
  • /
  • Frispark, straffspark, inkast, inspark, och hörnspark

Frispark, straffspark, inkast, inspark, och hörnspark

 

Domaren kan döma frispark om lag A har gjort något typ av regelbrott som missgynnat lag B. Lag B får då en chans att sparka ut bollen på plan på ett sätt som är fördelaktigt för dem. Direkt frispark innebär att bollen kan gå direkt in i mål och målet bedöms som giltigt, medan en indirekt frispark innebär att bollen måste vidröra en till spelare innan den går i mål.

Görs ett regelbrott utanför ett lags straffområde så får motståndarlaget en frispark, men sker regelbrottet innanför straffområdet så får motståndarlaget en straffspark. En spelare får alltså chans att skjuta direkt på mål från en punkt inuti straffområdet som kallas för straffpunkten – en plats som kan orsaka problem.

Om spelet avbrutits av en eller annan anledning så sker ett inkast för att ta upp spelet igen. Den spelare som sist rörde vid bollen ställer sig vänd mot planen utanför eller på sidolinjen och kastar in bollen på planen. Spelaren som kastat från inte vidröra bollen direkt efter kastet.

Om bollen vidrör en spelare i det försvarande laget och sedan passerar mållinjen utan att mål har gjorts så dömer domaren till hörnspark. Även detta är ett sätt att ta upp spelet, och bollen skjuts ut på planen från ett av hörnen.