Olika typer av fotboll

  Rugby När fotbollen utvecklades i England rådde oenigheter om vilka regler som skulle gälla, och ur denna konflikt bildades fotbollen åt ena hållet och rugbyn åt det andra. I rugby ska bollen tas över planen och över en mållinje på andra sidan, antingen genom att man håller i den och springer, eller genom att […]

business-corner